ลำดับการเปลี่ยนเกียร์ – MAKINA 250

 

  • รถคันนี้มีเกียร์ทั้งหมด 6 ระดับ โดยงัดขึ้นเพื่อเปลี่ยนเกียร์ให้สูงขึ้นไป และกดลงเพื่อลดเกียร์ให้ต่ำลง (ภาพด้านบน แสดงถึงลำดับของการเปลี่ยนเกียร์)
  • ขณะขับขี่ อย่าวางเท้าที่คันเกียร์ตลอดเวลา เพราะอาจจะทำให้ระบบกลไกของเกียร์ และคลัทช์เสียหายได้
 
หมายเหตุ

การเปลี่ยนเกียร์จะช่วยป้องกันความเสียหายซึ่งจะเกิดกับเครื่องยนต์ และระบบส่งกำลังได้

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”