ลำดับการเปลี่ยนเกียร์ – CT 400 SE (API)

 
ขั้นตอนการเปลี่ยนเกียร์
  • ก่อนเปลี่ยนเกียร์ทุกครั้งจะต้องผ่อนคันเร่งก่อน
  • ใช้ปลายเท้ากดเบาๆ จนคันเกียร์ด้านหน้าต่ำลง และสามารถปรับตั้งองศาของคันเกียร์ได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้
  • ขณะขับขี่ อย่าวางเท้าที่คันเกียร์ตลอดเวลา เพราะอาจจะทำให้ระบบ กลไกของเกียร์และคลัทช์เสียหายได้
 
หมายเหตุ

การเปลี่ยนเกียร์จะช่วยป้องกันความเสียหายซึ่งจะเกิดกับเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังได้

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”