สวิตช์กุญแจ / ชุดเครื่องมือ – SM 250

ON :  ตำแหน่งสวิตช์เปิด เปิดระบบไฟฟ้าทั้งระบบ ไม่สามารถถอดกุญแจออกได้

OFF : ตำแหน่งสวิตช์ปิด ตัดระบบไฟฟ้าทุกระบบ สามารถถอดกุญแจออกได้

LOCK : ตำแหน่งล็อคคอรถ หมุนแฮนด์บังคับเลี้ยวไปทางด้านซ้ายจนสุด จากนั้นออกแรงกดที่กุญแจเล็กน้อย พร้อมกับบิดกุญแจจากตำแหน่ง OFF ไปยังตำแหน่ง LOCK แล้วจึงดึงกุญแจออกได้

PARK    : ตำแหน่งล็อคคอรถ และเปิดไฟหรี่ ตัวอย่างเช่น รถเสีย ต้องจอดรถฉุกเฉินตอนกลางคืน ลูกกุญแจสามารถถอดออกได้

ชุดเครื่องมือ ประกอบด้วย

① ซองเก็บเครื่องมือ

② ประแจถอดหัวเทียน

③ ด้ามจับไขควง

④ ไขควงปากแบน – ปากแฉก

⑤ กล่องเก็บเครื่องมือ

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”