สวิตช์กุญแจ / ชุดเครื่องมือ – SM 400

OFF      : ตำแหน่งสวิตช์ปิด ตัดระบบไฟฟ้าทุกระบบ สามารถถอดกุญแจออกได้

ON   : ตำแหน่งสวิตช์เปิด เปิดระบบไฟฟ้าทั้งระบบ ไม่สามารถถอดกุญแจออกได้

ชุดเครื่องมือ ประกอบด้วย

① ซองเก็บเครื่องมือ

② ประแจถอดหัวเทียน

③ ประแจปากตายเบอร์ 14 , 17

④ ประแจปากตายเบอร์ 10 , 12

⑤ ประแจปากตายเบอร์ 8 , 10

⑥ ด้ามจับไขควง

⑦ ไขควงปากแบน – ปากแฉก

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”