สวิตช์กุญแจ / ชุดเครื่องมือ – CENTAUR 250 MAX II

ใช้สำหรับควบคุมวงจรไฟฟ้าการจุดระเบิดและวงจรสัญญาณไฟในรถทั้งคัน ตามรายละเอียดแต่ละตำแหน่งดังนี้

1  ON : ตำแหน่งสวิทช์เปิด เปิดระบบไฟฟ้าทั้งระบบไม่สามารถถอดกุญแจออกได้

2  OFF : ตำแหน่งสวิทช์ปิด ตัดระบบไฟฟ้าทุกระบบสามารถถอดกุญแจออกได้

3  LOCK : ตำแหน่งล็อคคอรถ โดยการเลี้ยวแฮนด์ไปทางซ้าย       และบิดกุญแจพร้อมกับกดลงแล้วหมุนไปที่ตำแหน่ง

1  ซองใส่เครื่องมือ

2  ประแจปากตายเบอร์ 13 , 16

3  ประแจปากตายเบอร์ 8 , 10

4  ประแจถอดหัวเทียน

5  ด้ามจับไขควง

6  ไขควงปากแบน – ปากแฉก

7  กล่องเก็บชุดเครื่องมือ อยู่ใต้แบตเตอรี่

ข้อควรระวัง

การทำความสะอาดควรนำคู่มือการใช้รถ และเครื่องมือออกจากรถเสียก่อนเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายได้

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”