สวิตช์กุญแจ / ชุดเครื่องมือ – MAKINA 250

สวิทช์กุญแจ

ใช้สำหรับควบคุมวงจรไฟฟ้าการจุดระเบิดและวงจรสัญญาณไฟในรถทั้งคัน ตามรายละเอียดแต่ละตำแหน่งดังนี้

1   ON   ตำแหน่งสวิทช์เปิด เปิดระบบไฟฟ้าทั้งระบบไม่สามารถถอดกุญแจออกได้

2   OFF   ตำแหน่งสวิทช์ปิด ตัดระบบไฟฟ้าทุกระบบสามารถถอดกุญแจออกได้

3   LOCK  ตำแหน่งล็อคคอรถ โดยการเลี้ยวแฮนด์ไปทางซ้าย       และบิดกุญแจพร้อมกับกดลงแล้วหมุนไปที่ตำแหน่ง 

 
เครื่องมือประจำรถ
 
ชุดเครื่องมือประจำรถ

1   ช่องเสียบกุญแจเปิดเบาะ

2   ซองใส่เครื่องมือ

3   ประแจถอดหัวเทียน

4   ด้ามจับไขควง

5   ไขควงปากแบน – ปากแฉก

เครื่องมือ ถูกเก็บไว้บริเวณใต้เบาะนั่ง
 
ข้อควรระวัง

การทำความสะอาด ควรนำคู่มือการใช้รถ และเครื่องมือออกจากรถเสียก่อนเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”