สวิตช์กุญแจ / ชุดเครื่องมือ – CT 400 SE (API)

สวิทช์กุญแจ

ใช้สำหรับควบคุมวงจรไฟฟ้า การจุดระเบิดวงจรไฟสัญญาณ         ในรถทั้งคัน ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งและการควบคุม

1   ON   ตำแหน่งสวิทช์เปิดระบบไฟฟ้าใช้งานได้ทุกวงจรลูก

2   OFF   ตำแหน่งสวิทช์ปิดระบบไฟฟ้าทุกวงจรดับถอดกุญแจออกได้

3   LOCK  ตำแหน่งล็อคคอรถโดยการเลี้ยวแฮนด์ไปทางซ้าย และบิดกุญแจพร้อมกับกดลงแล้วหมุนไปตามลูกศร

 
เครื่องมือประจำรถ
 
ชุดเครื่องมือประจำรถ

1  ซองใส่เครื่องมือ

ประแจบล็อกถอดหัวเทียน

3  ประแจปากตายเบอร์ 14 , 17

4  ประแจปากตายเบอร์ 12 , 14

5  ประแจปากตายเบอร์ 8 , 10

ด้ามจับไขควง

7  ดอกไขควงปากแบน + แฉก

 

ข้อควรระวัง

การทำความสะอาดควรนำคู่มือการใช้รถ และเครื่องมือออกจากรถเสียก่อนเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายได้

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”