สวิตช์กุญแจ -SM 170i Plus

 

ON  : ตำแหน่งสวิตช์เปิด เปิดระบบไฟฟ้าทั้งระบบ ไม่สามารถถอดกุญแจออกได้

OFF   : ตำแหน่งสวิตช์ปิด ตัดระบบไฟฟ้าทุกระบบ สามารถถอดกุญแจออกได้

LOCK  : ตำแหน่งล็อคคอรถ หมุนแฮนด์บังคับเลี้ยวไปทางด้านซ้ายจนสุด จากนั้นออกแรงกดที่กุญแจเล็กน้อย พร้อมกับบิดกุญแจจากตำแหน่ง OFF ไปยังตำแหน่ง LOCK แล้วจึงดึงกุญแจออกได้

PARK  : ตำแหน่งล็อคคอรถ และเปิดไฟหรี่ ตัวอย่างเช่น รถเสีย ต้องจอดรถฉุกเฉินตอนกลางคืน ลูกกุญแจสามารถถอดออกได้

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”