สวิตช์กุญแจ – Engy Greener

 

ON    : ตำแหน่งสวิตช์เปิด เปิดระบบไฟฟ้าทั้งระบบ ไม่สามารถถอดกุญแจออกได้

OFF  : ตำแหน่งสวิตช์ปิด ตัดระบบไฟฟ้าทุกระบบ สามารถถอดกุญแจออกได้

LOCK   : ตำแหน่งล็อคคอรถ หมุนแฮนด์บังคับเลี้ยวไปทางด้านซ้ายจนสุด จากนั้นออกแรงกดที่กุญแจเล็กน้อย พร้อมกับบิดกุญแจจากตำแหน่ง OFF ไปยังตำแหน่ง LOCK แล้วจึงดึงกุญแจออกได้

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”