สวิตช์ควบคุมระบบไฟฟ้า – Engy Greener

 

ทำการเปิดเบาะนั่ง โดยไขกุญแจที่จุด A และยกเบาะขึ้น สวิตช์ควบคุมระบบไฟฟ้า จะอยู่ด้านล่าง

สวิตช์ควบคุมระบบไฟฟ้า : เปิด/ปิด ระบบไฟฟ้าทั้งหมด โดยดันคันโยกไปที่ตำแหน่ง ON/OFF

หมายเหตุ

– สวิตช์ควบคุมจะแบ่งแยกการควบคุมตามตำแหน่งการติดตั้งของแบตเตอรี่ (ซ้าย/ขวา)

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”