สวิตช์แฮนด์ขวา – Engy Greener

① สวิตช์เปิด – ปิดไฟ (ไฟหน้า / ไฟหรี่) /  /

เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง  เพื่อเปิดไฟหน้า (ตามข้อกฎหมาย ไฟหน้าจะต้องติดตลอด)

เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง  เพื่อเปิดไฟหรี่

เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง เพื่อปิดไฟ

② สวิตช์ปรับโหมดความเร็ว แบ่งเป็น 3 ระดับคือ

ระดับ I = LOW  ,  ระดับ II = MEDIUM  ,  ระดับ III = HIGH

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”