สวิตช์แฮนด์ซ้าย – Engy Greener

 

① สวิตช์ไฟสูง / ต่ำ

กดปุ่มสวิตช์ไฟให้อยู่ที่ตำแหน่ง  สำหรับเปิดไฟสูง

กดปุ่มสวิตช์ไฟให้อยู่ที่ตำแหน่ง    สำหรับเปิดไฟต่ำ

② สวิตช์ไฟเลี้ยว แบบ PUSH CANCEL

เลื่อนสวิตช์ไปตามทิศทางด้านขวา  สัญญาณไฟเลี้ยวด้านขวาจะทำงาน

เลื่อนสวิตช์ไปตามทิศทางด้านซ้าย  สัญญาณไฟเลี้ยวด้านซ้ายจะทำงาน

กดบริเวณตรงกลางที่สวิตช์ไฟเลี้ยว เมื่อต้องการปิดสัญญาณไฟเลี้ยว

③ สวิตช์ไฟผ่าหมาก   

④ สวิตช์แตร  เมื่อต้องการใช้สัญญาณแตร    ให้กดที่สวิตช์แตร

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”