สวิตช์แฮนด์ – CT 400 SE (API)

 
สวิทช์แฮนด์ข้างขวา

1   สวิทช์ดับเครื่องยนต์     เปิดระบบ  /    ปิดระบบ

สวิทช์เปิด / ปิดไฟ  ใช้ในการควบคุมระบบไฟหน้า และไฟท้าย

สวิทช์สตาร์ทมือ    กดสวิทช์เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงาน

 
ข้อสังเกต

– ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดภายใน 5 วินาที ให้หมุนสวิทซ์จุดระเบิดไปที่ตำแหน่ง OFF และรอเป็นเวลา 10 วินาที ก่อนจะลองสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งเพื่อฟื้นฟูแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่

– การเดินเบารอบสูงเป็นเวลานานและการเร่งเครื่องยนต์อยู่กับที่อาจทำให้เครื่องยนต์และระบบไอเสียเกิดความเสียหายได้

– เครื่องยนต์จะไม่หมุนหากบิดคันเร่งจนสุด

– การเดินเบารอบสูงเป็นเวลานานและการเร่งเครื่องยนต์อยู่กับที่อาจทำให้เครื่องยนต์และระบบไอเสียเกิดความเสียหายได้

 
สวิทช์แฮนด์ข้างซ้าย

 สวิทช์ไฟสูง/ต่ำเลื่อนสวิทช์ไฟให้อยู่   สำรับเปิดไฟสูง เลื่อนสวิทช์ไฟให้อยู่ที่   สำหรับเปิดไฟต่ำ

2  สวิทช์ไฟเลี้ยว แบบ PUSH  CANCEL เมื่อต้องการให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวาดันสวิทช์ไปที่  สัญญาณไฟเลี้ยวด้านขวาจะติด เมื่อต้องการให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายดันสวิทช์ไปที่   สัญญาณไฟเลี้ยวด้านซ้ายจะติดเมื่อต้องการปิดสัญญาณไฟเลี้ยวให้กดที่สวิทช์ไฟเลี้ยว

3   สวิทช์แตร   เมื่อต้องการใช้สัญญาณแตร  ให้กดที่สวิทช์แตร

4  สวิทช์กระพริบไฟหน้า เมื่อต้องการขอทางหรือบอกเตือน

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”