สวิตช์แฮนด์ – MAKINA 250

สวิทช์แฮนด์ข้างขวา

1   สวิทช์สตาร์ทมือ   กดสวิทช์เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงาน

2   สวิทช์เปิดไฟหน้า – ไฟหรี่ / เลื่อนสวิทช์ไปที่  เพื่อเปิดไฟหน้าเลื่อนสวิทช์ไปที่  เพื่อเปิดไฟหรี่

3   สวิทช์ดับเครื่องยนต์ถ้าต้องการสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้กดสวิทช์ไปที่ตำแหน่ง   ถ้าต้องการดับเครื่องยนต์ ให้กดสวิทช์ไปที่ตำแหน่ง 

 
สวิทช์แฮนด์ข้างซ้าย

1   สวิทช์ไฟสูง – ต่ำกดสวิทช์ไฟไปยังตำแหน่ง   เพื่อเลือกใช้สัญญาณไฟสูงกดสวิทช์ไฟไปยังตำแหน่ง   เพื่อเลือกใช้สัญญาณไฟต่ำ

2    สวิทช์ไฟเลี้ยว แบบ PUSH  CANCEL สัญญาณไฟเลี้ยวด้านขวาจะติด เมื่อดันสวิทช์ไปด้านขวาที่  สัญญาณไฟเลี้ยวด้านซ้ายจะติด เมื่อดันสวิทช์ไปด้านซ้ายที่  สัญญาณไฟเลี้ยวจะดับลง เมื่อกดสวิทช์เข้าไปตรงกลาง

3   สวิทช์แตร     เมื่อต้องการใช้สัญญาณแตร ให้กดที่สวิทช์แตร

4   สวิทช์กระพริบไฟหน้า เมื่อกดสวิทช์ไฟสูงจะติด และจะดับเมื่อปล่อย

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”