สวิตช์แฮนด์ – SM 170i

สวิตช์แฮนด์ซ้าย

 

① สวิตช์ไฟสูง / ต่ำ

กดปุ่มสวิตช์ไฟให้อยู่ที่ตำแหน่ง  สำหรับเปิดไฟสูง

กดปุ่มสวิตช์ไฟให้อยู่ที่ตำแหน่ง  สำหรับเปิดไฟต่ำ② สวิตช์ไฟเลี้ยว แบบ PUSH CANCEL

เลื่อนสวิตช์ไปตามทิศทางด้านขวา สัญญาณไฟเลี้ยวด้านขวาจะทำงาน

เลื่อนสวิตช์ไปตามทิศทางด้านซ้าย สัญญาณไฟเลี้ยวด้านซ้ายจะทำงาน

กดสวิตช์ไปที่บริเวณตรงกลาง เมื่อต้องการปิดสัญญาณไฟเลี้ยว

③ สวิตช์แตร  เมื่อต้องการใช้สัญญาณแตร ให้กดที่สวิตช์แตร

 
สวิตช์แฮนด์ขวา

 

① สวิตช์ดับเครื่องยนต์

ถ้าต้องการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง

ถ้าต้องการดับเครื่องยนต์ให้เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง

② สวิตช์เปิดไฟฉุกเฉิน /O

เลื่อนสวิตช์ไปที่  เพื่อเปิดไฟฉุกเฉิน

เลื่อนสวิตช์ไปที่ O  เพื่อปิดไฟฉุกเฉิน

③ สวิตช์สตาร์ทมือ  กดสวิตช์เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงาน

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”