สวิตช์แฮนด์ – SM 150

สวิตช์แฮนด์ซ้าย

① สวิตช์ไฟสูง / ต่ำ

กดปุ่มสวิตช์ไฟให้อยู่ที่ตำแหน่ง สำหรับเปิดไฟสูง

กดปุ่มสวิตช์ไฟให้อยู่ที่ตำแหน่ง สำหรับเปิดไฟต่ำ

② สวิตช์กระพริบไฟหน้า (ไฟสูง) กดเมื่อต้องการขอทาง หรือบอกเตือน

③ สวิตช์ไฟเลี้ยว แบบ PUSH CANCEL

เลื่อนสวิตช์ไปตามทิศทางด้านขวา สัญญาณไฟเลี้ยวด้านขวาจะทำงาน

เลื่อนสวิตช์ไปตามทิศทางด้านซ้าย สัญญาณไฟเลี้ยวด้านซ้ายจะทำงาน

กดสวิตช์ไปที่บริเวณตรงกลาง เมื่อต้องการปิดสัญญาณไฟเลี้ยว

④ สวิตช์แตร เมื่อต้องการใช้สัญญาณแตร ให้กดที่สวิตช์แตร

สวิตช์แฮนด์ขวา

① สวิตช์ดับเครื่องยนต์

ถ้าต้องการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง

ถ้าต้องการดับเครื่องยนต์ให้เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง

② สวิตช์ไฟผ่าหมาก  /

เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง   เพื่อเปิดไฟผ่าหมาก

เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง เพื่อปิดไฟผ่าหมาก

③ สวิตช์สตาร์ทมือ

กดสวิตช์เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงาน

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”