หัวเทียน / การปรับตั้งระยะฟรีสายคันเร่ง – SM 400

ถอดหัวเทียนออกมาทำความสะอาด คราบเขม่าตามตารางการบำรุงรักษา โดยการใช้แปรงลวดเล็ก ๆ ขัดทำความสะอาด

หัวเทียนมาตรฐาน DPR8Z

① ฉนวนป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

② ระยะในการปรับตั้งของเขี้ยวหัวเทียน

หมายเหตุ  :  ค่ามาตรฐานระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน  0.6 – 0.7  มม.

ค่ามาตรฐานระยะฟรี    =  2 – 6 มม.

การปรับตั้งระยะฟรีสายคันเร่ง

  • คลายนัตล็อค ① ออก
  • ขันนัตปรับตั้ง ② ให้ได้ระยะฟรีตามค่ามาตรฐาน
  • ขันนัตล็อค ① กลับเข้าจนแน่น

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”