หัวเทียน – CENTAUR 250 MAX II

ถอดหัวเทียนออกมาทำความสะอาด คราบเขม่าตามตารางการบำรุงรักษา โดยใช้แปรงลวดเล็กๆ

หัวเทียนมาตรฐาน DR8EA

1  ลักษณะหัวเทียนที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว

2  ระยะในการปรับตั้งของเขี้ยวหัวเทียน

 
หมายเหตุ

ค่ามาตรฐานระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน  0.6 – 0.7  มม.

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”