หัวเทียน / การสตาร์ทเครื่องยนต์ – SM 150

ถอดหัวเทียนออกมาทำความสะอาด คราบเขม่าตามตารางการบำรุงรักษา โดยการใช้แปรงลวดเล็ก ๆ ขัดทำความสะอาด

หัวเทียนมาตรฐาน CPR6E

① ฉนวนป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

② ระยะในการปรับตั้งของเขี้ยวหัวเทียน

หมายเหตุ  :  ค่ามาตรฐานระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน  0.6 – 0.7  มม.

คันโช้คน้ำมัน

  • ถ้าหากเครื่องยนต์เย็น ให้ทำการดันคันโช้คน้ำมันขึ้น (ตามทิศทางลูกศร)
  • ทำการบิดคันเร่งเล็กน้อย จากนั้นทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ จนกระทั่งเครื่องยนต์ติด
  • เมื่อเครื่องยนต์มีการอุ่นเครื่องที่เพียงพอ และสามารถที่จะทำงานในรอบเดินเบาได้แล้ว ให้ทำการดันคันโช้คน้ำมันลง (ตามทิศทางลูกศร) กลับไปยังตำแหน่งเดิม

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”