หัวเทียน – CT 400 SE (API)

ถอดหัวเทียนออกมาทำความสะอาด คราบเขม่าตามตารางการบำรุงรักษา  โดยใช้แปรงลวดเล็กๆ

หัวเทียนมาตรฐาน DPR8Z
 
หมายเหตุ

ค่ามาตรฐานระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน  0.6 – 0.7  มม.

 

 

   ลักษณะหัวเทียนที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว

2   ระยะในการปรับตั้งของเขี้ยวหัวเทียน

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”