หัวเทียน – Makina 170i Cafe

หัวเทียนมาตรฐาน CPR6E
หัวเทียนมาตรฐาน (NGK) CPR6EA9

 

① ฉนวนป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

② ระยะในการปรับตั้งของเขี้ยวหัวเทียน

 

หมายเหตุ  ค่ามาตรฐานระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน  0.6 – 0.7  มม.

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”