หัวเทียน – MAKINA 250

ถอดหัวเทียนออกมาทำความสะอาด คราบเขม่าตามตารางการบำรุงรักษา โดยใช้แปรงลวดเล็กๆ

หัวเทียนมาตรฐาน D8TC

 

1  ฉนวนป้องกันความร้อน และการรั่วไหลของกระแสไฟ

2  ระยะในการปรับตั้งของเขี้ยวหัวเทียน

 
หมายเหตุ

ค่ามาตรฐานระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน  0.6 – 0.7  มม.

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”