เกียร์เข้ายาก – Trending Topics

รุ่น SM150 / SM250 / MAKINA250SP+ / MAKINA250 DUAL CAFA / MAKINA250 DUAL TRACK / Max 2 / SM400
ปัญหา ระดับมือคลัทช์อยู่ในระดับตำแหน่งต่ำเกินไป
 
สาเหตุ

การปรับตั้ง หรือ ขณะรถวิ่ง น็อตตัวล็อคสายคลัทช์คลายตัวทำให้ระดับมือคลัทช์หย่อย หรือ ต่ำเกินไปการเข้าเกียร์จะมีอาการแข็ง หรือเข้าไม่ได้เลย ต้องดับเครื่องและเข้าเกียร์ใหม่

 
การแก้ไข

ปรับตั้งระยะมือคลัทช์ใหม่ โดยเพิ่มระยะห่างมือคลัทช์ กับ แฮนด์ ปรับตรงน็อตยึดสายคลัทช์ วิธีการใช้มือหรือคลีมขัน บิดล็อคยึดกับตัวมือคลัทช์ให้แน่นพอประมาณ เพื่อกันการหลวมคลอนจากการวิ่งได้

ตำแหน่ง ต่ำเกินไป

ตำแหน่ง ใช้งานปกติ

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”