เครื่องยนต์เบาดับ

รุ่น SM150 / SM250 / MAKINA250SP+ / MAKINA250 DUAL CAFA / MAKINA250 DUAL TRACK
ปัญหา ขับขี่รถติดไฟแดงรถดับ
 
สาเหตุ

รอบเครื่องยนต์เดินเบาต่ำเกินไป โดยอาจเกิดจากปรับตั้ง หรือ มีเกิดจากการคลายตัวของสกรูปรับตั้งรอบเดินเบาตรงคาร์บูเรเตอร์

 
การแก้ไข

ปรับตั้งรอบเครื่องยนต์เดินเบาใหม่ โดยการขันสกรูตัวปรับตั้งรอบเครื่องยนต์เข้า หมุนไปตามเข็มนาฬิกา รอบเครื่องยนต์จะสูงขึ้นปกติรอบเครื่องยนต์ขณะที่สตาร์ทเดินเบา จะอยู่ที่   1,400 ±100 rpm.

ตำแหน่ง การปรับตั้งสกรู

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”