เลือกน้ำมันให้เหมาะกับรถ Stallions ของคุณ

วิธีเลือกน้ำมันให้เหมาะกับรถทุกรุ่นของ Stallions ว่าควรใช้น้ำมันไหนดีและน้ำมันที่ไม่เหมาะสมกัน 
น้ำมันเบนซิน 95

น้ำมันเบนซิน 95 เป็นน้ำมันที่มีค่าออกเทน 95 ประกอบด้วยส่วนผสมจากน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว สามรถใช้ได้กับรถของ Stallions ทุกรุ่น เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ ทำให้การเผาไหม้ของเครื่องยนต์สมบูรณ์และตอบสนองการขับขี่ได้ดี

เบนซิน 91

            น้ำมันเบนซิน 91 จะมีความคล้ายคลึงกับตัว เบนซิน 95 ทว่าเป็นในชนิดที่จะถูกลดคุณภาพลงมาเล็กน้อยโดยจะมีค่าออกเทน 91 โดยไม่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ใด ๆ ผสมอยู่ ปัจจุบันภาครัฐได้ทำการยกเลิกขายน้ำมันชนิดนี้ไปแล้ว  

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95

            น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มของแก๊สโซลีน โดยมีส่วนผสมของน้ำมันเบนซินออกเทน 95 อยู่ 9 ส่วน เอทิลแอลกอฮอล์อีก 1 ส่วน ที่ให้สมรรถนะในการขับขี่หรือการตอบสนองได้เร็วเทียบเท่ากับตัวน้ำมันเบนซิน 95 เหมาะสมกับรถ Stallions ทุกรุ่น

(หมายเหตุ รถที่จอดไว้นานเกินกว่า 1 เดือน อาจจะทำให้น้ำมันเสียได้)

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91

            น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 เป็นน้ำมันที่คล้ายกับตัวน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 แต่เปลี่ยนจากตัว น้ำมันเบนซินออกเทน 95 เป็น น้ำมันเบนซินออกเทน 88 อยู่ 9 ส่วน ผสมกับเอทิลแอลกอฮอล์อีก 1 ส่วน และเป็นที่นิยมกันมาก ไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ การตอบสนองไม่ต่างจากตัวน้ำมันเบนซินออกเทน 91 มากหนัก อย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้เติมน้ำมันตัวนี้สำหรับรถของ Stallions

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

          เป็นน้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซินออกเทน 95 อยู่ 80% ผสมกับ เอทิลแอลกอฮอล์ 20% มีคุณภาพที่ด้อยกว่าน้ำมันเบนซิน 95 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ไม่ควรให้เติมกับรถของ Stallions ทุกรุ่น

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85

            เป็นน้ำมันที่มีส่วนผสมของ น้ำมันเบนซินออกเทน 95 อยู่ 15% ผสมกับเอทิลแอลกอฮอล์ 85% เป็นน้ำมันที่ราคาถูกเพราะมีปริมาณส่วนผสมของน้ำมันเบนซินออกเทนน้อยที่สุด มีการระเหยที่สูง เพราะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มาก ไม่ควรเติมน้ำมันชนิดนี้กับรถของ Stallions ทุกรุ่น

การเลือกน้ำมันที่สมกับรถของ Stallions จะมี 3 ชนิด น้ำมันเบนซิน 95 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”