แบตเตอรี่ / อุปกรณ์ชาร์จไฟ – Engy Greener

72V 22Ah

LITHIUM BATTERY CHARGER

INPUT

AC220V ±10%

OUTPUT

DC84.0V 5A

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium-Ion Battery) หรือตัวย่อคือ “Li-Ion” เป็นแบตเตอรี่คุณภาพสูง ชนิดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Rechargeable Battery) หรือใช้ซ้ำได้

สำหรับคุณสมบัติหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน คือ การจ่ายไฟที่แรง และคงที่อยู่ตลอดเวลา แม้ไฟในแบตเตอรี่ใกล้จะหมด แถมยังมีระยะเวลาการชาร์จไฟจนเต็มความจุที่เร็วกว่าแบตเตอรี่แบบอื่นๆ และยังใช้ได้นานกว่าอีกด้วยเช่นกัน

เนื่องจากแบตเตอรี่มีการคายประจุด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าเราจะทำการปิดสวิตช์กุญแจไปยังตำแหน่ง OFF แล้วก็ตาม ด้วยอุณหภูมิของบรรยากาศที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการจ่ายไฟเข้าสู่อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้แบตเตอรี่ทำการคายประจุไฟฟ้าออกไปเรื่อย ๆ จึงมีความจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอยู่สม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”