แบตเตอรี่ – CENTAUR 250 MAX II

                   1  แบตเตอรี่ แบบแห้ง  เป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องมีการเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งานแต่ต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันไฟต่ำกว่า 12.5 v.

                   สำหรับแบตเตอรี่ที่ติดมากับรถ เป็นแบตเตอรี่แบบแห้งซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้มีการเติมน้ำยาอิเล็คโตไลท์ และประจุไฟมาแล้วจากโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการยืดอายุ และทำให้แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน จึงจำเป็นที่จะต้องชาร์จแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ

                   ในการขับขี่ปกตินั้น  แบตเตอรี่จะถูกชาร์จให้เต็มอัตโนมัติโดยระบบชาร์จไฟในรถจักรยานยนต์  เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านใช้งานรถจักรยานยนต์  เป็นช่วงเวลาสั้นๆ หรือน้อยมากควรที่จะทำการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เนื่องจากแบตเตอรี่มีการคายประจุด้วยตนเอง  ถึงแม้ว่าเราจะทำการปิดสวิทช์กุญแจไปยังตำแหน่ง OFF แล้วก็ตาม  ด้วยอุณหภูมิของบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการจ่ายไฟเข้าสู่อุปกรณ์ต่างๆ ทำให้แบตเตอรี่ทำการคายประจุไฟฟ้าออกไปเรื่อยๆ

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”