แบตเตอรี่ – CT 400 SE (API)

                 

                     1    แบตเตอรี่ แบบแห้ง  เป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องมีการเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งานแต่ต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันไฟต่ำกว่า 12.5v.

                    สำหรับแบตเตอรี่ที่ติดมากับรถ เป็นแบตเตอรี่แบบแห้งซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้มีการเติมน้ำยาอิเล็คโตไลท์ และประจุไฟมาแล้วจากโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการยืดอายุ และทำให้แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน จึงจำเป็นที่จะต้องชาร์จแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ

                     ในการขับขี่ปกตินั้น  แบตเตอรี่จะถูกชาร์จให้เต็มอัตโนมัติโดยระบบชาร์จไฟในรถจักรยานยนต์  เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านใช้งานรถจักรยานยนต์  เป็นช่วงเวลาสั้นๆ หรือน้อยมากควรที่จะทำการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เนื่องจากแบตเตอรี่มีการคายประจุด้วยตนเอง  ถึงแม้ว่าเราจะทำการปิดสวิทช์กุญแจไปยังตำแหน่ง OFF แล้วก็ตาม  ด้วยอุณหภูมิของบรรยากาศที่เพิ่ม ขึ้นรวมทั้งการจ่ายไฟเข้าสู่อุปกรณ์ต่างๆ ทำให้แบตเตอรี่ทำการคายประจุไฟฟ้าออกไปเรื่อยๆ

                     รถมอเตอร์ไซค์ในรุ่น CT400 แบตเตอรี่จะติดตั้งอยู่ด้านซ้ายของตัวรถ สามารถเห็นได้จากการเปิดฝากระเป๋าข้างด้านซ้ายออก

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”