แบตเตอรี่ – MAKINA 250

ใช้กุญแจไขล็อค 1 เพื่อเปิดฝากระเป๋าด้านขวาออก จะพบแบตเตอรี่ 2 อยู่บริเวณด้านใน

                    สำหรับแบตเตอรี่ที่ติดมากับรถ เป็นแบตเตอรี่แบบแห้งซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้มีการเติมน้ำยาอิเล็คโตไลท์ และประจุไฟมาแล้วจากโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการยืดอายุ และทำให้แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน จึงจำเป็นที่จะต้องชาร์จแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบว่าแบตเตอรี่มีแรงดันไฟต่ำกว่า 12.5 v.

                    ในการขับขี่ปกตินั้น  แบตเตอรี่จะถูกชาร์จให้เต็มอัตโนมัติโดยระบบชาร์จไฟในรถจักรยานยนต์  เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านใช้งานรถจักรยานยนต์  เป็นช่วงเวลาสั้นๆ หรือน้อยมาก ควรที่จะทำการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ เนื่องจากแบตเตอรี่มีการคายประจุด้วยตนเอง  ถึงแม้ว่าเราจะทำการปิดสวิทช์กุญแจไปยังตำแหน่ง OFF แล้วก็ตาม  แต่ด้วยอุณหภูมิของบรรยากาศที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการจ่ายไฟเข้าสู่อุปกรณ์ต่างๆ ทำให้แบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้าออกไปเรื่อยๆ

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”