แบตเตอรี่ – SM 400

สำหรับแบตเตอรี่ที่ติดมากับรถ เป็นแบตเตอรี่แบบกึ่งแห้ง ซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้มีการเติมน้ำยาอิเล็กโทรไลท์ และประจุไฟมาแล้วจากโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการยืดอายุ และทำให้แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน จึงจำเป็นที่จะต้องชาร์จแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบว่าแบตเตอรี่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 12.5 v.

ในการขับขี่ปกตินั้น แบตเตอรี่จะถูกชาร์จให้เต็มอัตโนมัติโดยระบบชาร์จไฟในรถจักรยานยนต์ เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านใช้งานรถจักรยานยนต์ เป็นช่วงเวลาสั้นๆ หรือน้อยมาก ควรที่จะทำการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ เนื่องจากแบตเตอรี่มีการคายประจุด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าเราจะทำการปิดสวิตช์กุญแจไปยังตำแหน่ง OFF แล้วก็ตาม แต่ด้วยอุณหภูมิของบรรยากาศที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการจ่ายไฟเข้าสู่อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้แบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้าออกไปเรื่อย ๆ

คลายโบลท์ยึดฝาครอบด้านขวาออก จากนั้นเปิดฝาครอบด้านขวาออกมาจะพบแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านใน x

SM400
ความจุแบตเตอรี่
12V 7Ah

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”