โซ่ และสเตอร์ – CENTAUR 250 MAX II

การปรับตั้งโซ่
  • ตั้งรถจักรยานยนต์ให้อยู่ในระดับตรงบนพื้นที่ราบ
  • คลายนัตยึดเพลาล้อหลัง 1 ให้หลวม
  • คลายนัตล็อคออก 3
  • ขันสกรูปรับตั้ง 2 ให้โซ่มีระยะหย่อนตัวประมาณ 20 – 30 มม.
  • ตรวจสอบแผ่นกำหนดระยะ 4 กับขีดบอกตำแหน่งบนสวิงอาร์มหลัง จะต้องมีระยะเท่ากันทั้งสองข้าง
  • ตรวจสอบความตึงหย่อนของโซ่อีกครั้ง จากนั้นทำการขันนัตยึด 3 และ 1 ให้แน่น

โซ่และสเตอร์ เป็นชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวเสียดสีกันตลอดเวลา ถ้ามีสิ่งสกปรกจับเกาะโซ่ จะทำให้โซ่และสเตอร์สึกหรอเร็วกว่าปกติ ควรทำความสะอาด หยอดน้ำมันหล่อลื่นโซ่และปรับตั้งโซ่ให้อยู่ในค่ามาตรฐาน

 
หมายเหตุ

 1 คือระยะหย่อนตัวของโซ่ค่ามาตรฐาน 20 – 30 มม.

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”