โซ่ และสเตอร์ – CT 400 SE (API)

 

โซ่และสเตอร์ เป็นชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวเสียดสีกันตลอดเวลาถ้ามีสิ่งสกปรกจับเกาะโซ่ จะทำให้โซ่และสเตอร์ สึกหรอเร็วกว่าปกติ ควรทำความสะอาดหยอดน้ำมันหล่อลื่น โซ่และปรับตั้งโซ่ให้อยู่ในค่ามาตรฐาน

 
การปรับตั้งโซ่
  • ตั้งรถให้อยู่ในระดับตรง
  • คลายนัตยึดแกนล้อหลัง 1 ให้หลวม
  • คลายนัตล็อคออก 2

 

  • ขันนัตปรับตั้ง 3 ให้โซ่มีระยะหย่อนตัว 20 – 30 มม.
  •  ตรวจสอบแผ่นกำหนดระยะ 4 กับขีดบอกตำแหน่งบนสวิงอาร์มหลัง จะต้องมีระยะเท่ากันทั้งสองข้างและขันนัตยึดทุกตัวให้แน่น
 
หมายเหตุ

A   คือระยะหย่อนตัวของโซ่ค่ามาตรฐาน 20 – 30 มม.

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”