โซ่ และสเตอร์ – MAKINA 250

 
การปรับตั้งโซ่
  • ตั้งรถจักรยานยนต์ด้วยขาตั้งกลางบนพื้นราบ
  • คลายนัตยึดเพลาล้อหลัง 1 ให้หลวม จากนั้นขันสกรูปรับตั้ง 2 โดยให้โซ่มีระยะหย่อนตัวประมาณ 20 – 30 มม. (ขันทั้ง 2 ข้าง)
  • ตรวจสอบแผ่นกำหนดระยะ 3 กับขีดบอกตำแหน่งบนสวิงอาร์มหลัง จะต้องมีระยะเท่ากันทั้งสองข้าง
  • ตรวจสอบความตึงของโซ่อีกครั้ง จากนั้นทำการขันนัตยึดเพลาล้อหลัง 1 ให้แน่น

 

โซ่และสเตอร์ เป็นชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวเสียดสีกันตลอดเวลา ถ้ามีสิ่งสกปรกจับเกาะโซ่ จะทำให้โซ่ และสเตอร์สึกหรอเร็วกว่าปกติ ควรทำความสะอาด หยอดน้ำมันหล่อลื่นโซ่และปรับตั้งโซ่ให้อยู่ในค่ามาตรฐาน

 
หมายเหตุ

A   คือระยะหย่อนตัวของโซ่ค่ามาตรฐาน 20 – 30 มม.

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”