โซ่ และสเตอร์ – SM 250

การปรับตั้งโซ่

  • ตั้งรถจักรยานยนต์ให้อยู่ในระดับตรงบนพื้นที่ราบ
  • คลายนัตยึดเพลาล้อหลัง ① และคลายนัตล็อค ② ให้หลวม จากนั้นขันสกรูปรับตั้ง ③ โดยให้โซ่มีระยะหย่อนตัวประมาณ 20 – 30 มม. (ขันสกรูปรับตั้งทั้ง 2 ข้าง)
  • ตรวจสอบแผ่นกำหนดระยะ และขีดบอกตำแหน่งบนสวิงอาร์ม ④ ต้องเท่ากันทั้งสองข้าง
  • ตรวจสอบความตึงของโซ่อีกครั้ง จากนั้นทำการขันนัตยึด ② และ ① ให้แน่น

โซ่ และสเตอร์ เป็นชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวเสียดสีกันตลอดเวลา ถ้ามีสิ่งสกปรกจับเกาะโซ่ จะทำให้โซ่ และสเตอร์สึกหรอเร็วกว่าปกติ ควรทำความสะอาด หยอดน้ำมันหล่อลื่นโซ่ และปรับตั้งโซ่ให้อยู่ในค่ามาตรฐาน

หมายเหตุ  : A คือระยะหย่อนตัวของโซ่ค่ามาตรฐาน 20 – 30 มม.

“ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ?”